0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354
0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354

$34,500

0000R W Tonopah-Salome Highway, Tonopah, AZ, 85354

ACTIVE